Hackathon

Woensdag 10 april hebben we met het hele team een hackathon gehouden op ons kantoor in Nieuwegein. Het doel van deze dag was kennisvergaring en -deling door middel van het ontwikkelen van een tweetal applicaties. Naast deze doelstelling ging het natuurlijk vooral ook om de fun en het met elkaar kunnen samenwerken.

De groep was opgedeeld in twee teams. Het ene team ging aan de slag om een applicatie te ontwikkelen voor het uitlenen spullen. Voor de realisatie van deze applicatie werd onder andere gebruik gemaakt van Micronaut, gRPCen React Native.

Het andere team ging een kennistool ontwikkelen, waarin snel kan worden gezocht wie wat weet en welke kennisbehoefte iemand heeft. Bij deze tool staat het gebruik van graphs centraal. De technologieën die hierbij zijn gebruikt, waren onder andere Neo4j, GraphQL, React en Docker.

Het werd een zeer geslaagde dag met veel plezier en waarbij beide teams mooie resultaten wisten te boeken. Zo’n hackathon is dan ook zeker voor herhaling vatbaar!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *